Telefon +48 510 645 005

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co to są pomiary elektryczne?

W przypadku budowy instalacji elektrycznych, czy to na potrzeby gospodarstw domowych, budynków mieszkalnych czy też firm, bezwzględnie konieczne jest wykonanie szeregu pomiarów elektrycznych. O czym mowa? Dlaczego tak ważne jest ich przeprowadzenie i to może je wykonywać?

Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych

Celem pomiarów elektrycznych jest dokonanie oceny, czy instalacja elektryczna oraz zainstalowane urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo, tj. zgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanych.

W pierwszej kolejności dokonuje się oględzin — czyli sprawdzenia ogólnego, czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia poprzez uszkodzoną izolację, albo czy urządzenia są prawidłowo podłączone, a kontakty dobrze przymocowane. Dodatkowo należy ocenić czy gniazda znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych, żeby nie stwarzały zagrożenia dla materiałów znajdujących się w pobliżu.

Dopiero po analizie wizualnej można przejść do pomiarów sensu stricto. Wyróżnia się trzy główne ich rodzaje:  pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji izolacji oraz badanie wyłączników różnicowoprądowych.

Na czym polegają główne pomiary elektryczne?

Pierwszy rodzaj pomiaru pozwala ocenić szybkość wyłączenia zasilania (tzw. pomiar skuteczności zerowania), czyli sprawdzeniu, czy urządzenie zabezpieczające (wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa) odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (pralka, lodówka).

Pomiar rezystancji izolacji pozwala stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie, aby nie spowodowała porażenia prądem. Zbyt niska wartość rezystancji izolacji może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych. Ostatni rodzaj pomiaru to sprawdzenie zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają na celu odłączenie zasilania podczas porażenia człowieka prądem elektrycznym.